کتب و مقالات
فیلم های آموزشی
دوره های آموزشی

کد : ٢٨۶۵٣
تاریخ انتشار : ١٣٩٨/٠٢/٢٣
بازدید : ١٨٨

پمپ ها و کانال های اکسترودر دو پیچه


با قراردادن دو مارپیچ در اکسترودر، یک اکسترودر دو پیچه میسازیم که تعداد طراحی های هندسی در مقایسه با تک پیچه متغیر است. سه اکسترودر اصلی در شکل نشان داده شده اند.


پمپ ها و کانال های اکسترودر دو پیچه

پمپ ها و کانال های اکسترودر دو پیچه

با قراردادن دو مارپیچ در اکسترودر، یک اکسترودر دو پیچه میسازیم;که تعداد طراحی های هندسی در مقایسه با تک پیچه متغیر  است.
سه اکسترودر اصلی در شکل نشان داده شده اند.
شکل a) از لحاظ مسیر چرخش
شکل b)در هم رفتگی
شکل c)میزان در گیری
در مورد پیچ های همسوگرد پیچ با زاویه ای در مسیر مشابه یا هر دو به سمت راست یا هر دو به سمت چپ میچرخد. در مورد ناهمسوگرد که در آن پیچ با زاویه در جهت عکس پسچ دیگر میچرخد،پیچ میتواند در هم رفته باشه یا بدون در هم رفتگی باشد. در هم رفتگی به صورتی است که پره ی یک پیچ به کانال پیچ دیگر نفوذ می کند .در مورد بعد پیچ میتواند به صورت کامل در هم رفتگی داشته باشد پره ها یک پسچ را به طور کامل پر میکنند و باعث تمیز شدن کانال میشوند و یا قسمت های از آن در هم رفتگی داشته باشند و درگیر باشد.
 همانطور که در شکل نشان داده شده کانال میتواند پیوسته باشد با یک شکل انتقال نرم از کانال یک پیچ به پیچ دیگر یا قسمت هایی پیوسته با پره عریض مسیر  عبور کانال پیچ دیگر را مسدود کند.کل اکسترودر دو پیچه همسوگرد به طور گسترده در همه کاربرد های خفیف تا شدید کامپاندینگ بیشتر انجام میگیرد . این ماشین ها که ساخته شده اند در پیچ های چند بخشه که طراحی های هندسی مختلف دارند و بحث تمیز شدن کانال ها و موانع نیدینگ در مورد دو پیچه های ناهمسوگرد کاملا در هم فرورفته و کانال های تک پیچه با هم مسدود میشوندسگمنت های پلاستیکتینگ یا نرم کردن و ذوب کردن مواد جذب و مصرف انرژی پایین تری دارند.
گاهی اوقات از پیچ های مخروطی استفاده می کند تا حجم فضای محفظه جدا شده را از بین ببرد. علاوه بر این، پیچ ها می توانند تک یا چند پره ای باشند. پیچ ها نباید از اندازه برابر باشند (در این صورت، برای در هم رفتگی ها با سرعت های مختلف چرخانده می شوند)، گرچه در همه موارد نمونه آنها وجود دارد. در نهایت ممکن است بیش از دو پیچ وجود داشته باشد، اما در اینجا بحث نمی شود.
منبع:
PRINCIPLES OF POLYMER PROCESSING, Z E H E V TADMOR
 

برچسب: اکسترودر , اکسترودر دو پیچه , پیچ های همسوگرد , پیچ های نا همسوگرد , پسچ , کامپاندینگ , نیدینگ, سگمنت های پلاستیکتینگ

فرم ارسال نظر

ارسال نظر

نام:
 
آدرس ایمیل:
پیام:
 
    
عبارت امنیتی:
 

نظرات

موردی یافت نشد !
تصویر موجود نمیباشد