کتب و مقالات
فیلم های آموزشی
دوره های آموزشی

کد : ٩۵۵٣
تاریخ انتشار : ١٣٩۶/٠٨/٠۶
بازدید : ٨٠٨

عیوب ظاهری در لوله های پلی اتیلن


بسیاری از عیوب ظاهری بر عملکرد لوله در درازمدت تاثیر گذاشته و عمر مفید لوله را کاهش می دهند، در این مقاله عیوب ظاهری متداول در لوله های پلی اتیلن بررسی می شود.


عیوب ظاهری در لوله های پلی اتیلن
بررسی وضعیت ظاهری لوله های پلی اتیلن در عین حال که ساده ترین آزمون کنترل کیفیت می باشد اما از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد بسیاری از عیوب ظاهری بر عملکرد لوله در درازمدت تاثیر گذاشته و عمر مفید لوله را کاهش می دهند.
در بررسی وضعیت ظاهری لوله ها تشریح کامل عیب و اثرات ناشی از آن به شناسایی و تعیین وضعیت نمونه های انتخاب شده کمک خواهد کرد.
تجزیه و تحلیل سیستم اندازه گیری(MSA) در این آزمون ضروری است. سیستم شامل
1-پرسنل کنترل کیفیت
2-محصول
3-وسیله اندازه گیری
4-محیط
5-روش اندازه گیری
میباشد، که با کمک فنون آماری نظامنامه کیفیت MSA  میتوان سیستم اندازه گیری مناسب را انتخاب نموده و خطای
پرسنل کیفیت در تشخیص صحیح عیوب را کاهش داد.

عیوب ظاهری
1-سطح ناصاف
سطوح لوله ها باید صاف و فاقد شیارهای با لبه تیزباشد. ناهمگونی های جزیی و فرو رفتگی های کم عمق در صورتی که حداقل ضخامت جداره از مقدار استاندارد کمتر نباشد قابل صرف نظر کردن می باشد. وجود هرگونه خطوط عرضی که بیانگر توقف، هرچند به صورت لحظه ای، در فرایند تولید باشد، مجاز نیست.
" همچنین وجود سطوح درای ترکچه ، چین خورده و زبر بر روی لوله که میتواند بیانگر وقوع پدیده "شکست مذاب یا " پوست کوسه ای شدن  "باشد ، مجاز نیست.
پوست کوسه ای شدن لوله های پلی اتیلن
2-خط جوش
به نقیصه ای در محصول پلیمری گفته میشود که ناشی از برخورد دوجبهه جریان مذاب در طی فرایند اکستروژن یا قالب گیری میباشد. در فرایند اکستروژن ، عنکبوتی نوعی قالب قدیمی بود که مندرل را درون مجموعه کلگی و دای نگاه می داشت. مذاب پلیمر در محل بازویی عنکبوتی ، شکافته شده و پس از عبور از بازویی دوباره این دوقسمت به هم متصل می شدند. محل اتصال این دو جبهه ، در محصول نهایی به صورت خطی ممتد در طول لوله مشخص است . عدم نفوذ مناسب و کافی زنجیرهای پلیمر درون یکدیگر در این ناحیه، منجر به افت استحکام محصول در این بخش میگردد.به تعداد بازوها خط جوش ایجاد میگردد همچنین صفحه مشبک باعث ایجاد تعداد زیادی خط جوش میشود.
بمنظور رفع عیب خط جوش انواع مختلفی از دای طراحی شده است.

3-حباب و فرو رفتگی
به هنگام تولید در اثر محبوس شدن هوا درون مواد مذاب ، فرورفتگی هایی در داخل محصول ایجاد میشود که تحت عنوان حباب شناخته میشود. حباب می تواند در اثر رطوبت موجود در مواد اولیه و یا تخریب مواد در حین فرایند و ایجاد گازهای فرار به وجود آید. حباب به عنوان نقطه آسیب پذیر عمل کرده و موجب کاهش دوام لوله میگردد.


حباب و فرو رفتگی در لوله های پلی اتیلن


4-ناهمگونی ناشی از مواد خارجی
وجود هرگونه ناهمگونی ناشی از مواد خارجی به عنوان نقاط آسیب پذیر عمل کرده و موجب کاهش دوام لوله میگردد.


ناهمگونی لوله پلی اتیلن
5-تاول
به تورم یا برجستگی هایی که دراثر فشار گازهای درونی، بر روی سطح محصول ایجاد می شوند تاول میگویند. به هنگام فرایند در اثر تخریب مواد و تولید گازهای فرار حباب ایجاد شده و پس از خارج شدن مواد از دای ، در صورتی که فشار گازهای ایجاد شده بالا باشد حباب منبسط شده و ایجاد تورم در محصول میکند. در برخی موارد این انبساط موجب ترکیدن حباب شده و بر روی سطح محصول ایجاد حفره میکند . تاول به عنوان نقطه آسیب پذیر عمل کرده و موجب کاهش دوام لوله میگردد.شکل زیر نمونهای از تاول در لوله های پلی اتیلن میباشد.

تاول در لوله های پلی اتیلن
 

6-ژل یا چشم ماهی
به ذره کوچک آمورفی گفته میشود که یا دارای وزن مولکولی بالاتری نسبت به مولکولهای دیگر میباشد و یا به نحوی شبکه ای شده و در نتیجه به آسانی در ذرات اطراف خود پخش نمیشود. پلی اتیلن در حین فرایند در اثر بالا بودن دما تخریب شده و شبکهای )ژل( میشود. ژل در اثرحرکت در طول جریان فرایند ،شکل بیضی کشیده شده به خود میگیرد لذا اغلب به آن" چشم ماهی 3 " میگویند.
این گونه مواد با وزن مولکولی بالا یا ذرات شبکه ای شده ،به عنوان نقاط آسیب پذیرعمل کرده و در اثر تمرکز
تنش حاصله شکست محصول به وقوع می پیوندد.شکل زیر نمونهای از نقیصه مذکور را نشان میدهد.

چشم ماهی شدن در لوله های پلی اتیلن
 
7-براقیت و سوختگی
لوله باید دارای سطوح مات باشد. براق بودن لوله به معنای سوختگی پلی الفین و تخریب شدن آن میباشد. تخریب پلی الفین کاهش خواص و درنتیجه کاهش عمر مفید لوله را به دنبال دارد.

براقیت و سوختگی لوله پلی اتیلن
8-غیر یکنواختی رنگ
رنگ لوله باید در تمام طول آن یکنواخت باشد. عدم یکنواختی رنگ به معنای فرایند اختلاط نامناسب میباشد. در واقع پخش و توزیع مواد به صورت مناسب صورت نگرفته است. این مشکل بیشتر در مواردی که از مستربچ استفاده میشود بروز می کند.
از جمله دلایل آن میتوان اختلاط نامناسب گرانول های مستربچ با پلی الفین قبل از خوراک دهی به اکسترودر و طراحی نامناسب مارپیچ اکسترودر )فاقد المانهای مناسب اختلاط( را نام برد.

غیر یکنواخت بودن رنگ

9-دو پهنی و برش نامناسب لوله
به منظور فراهم آوری شرایط مطلوب جهت نصب اتصالات یا جوش دو سر لوله ، انتهای لوله ها باید تا آنجا که ممکن است عمود بر محور لوله بریده شود.


برش نامناسب انتهای لوله پلی اتیلن

برچسب: عیوب ظاهری لوله پلی اتیلن, سطح ناصاف پلی اتیلن , پوست کوسهای شدن پلی اتیلن, پلیمر, پلاستیک, پلی اتیلن, خط جوش پلی اتیلن, حباب و فرو رفتگی پلی اتیلن, ناهمگونی ناشی از مواد خارجی, تاول, ژل یا چشم ماهی, براقیت و سوختگی, غیر یکنواختی رنگ پلی اتیلن, دو پهنی و برش نامناسب لوله, , , ,

فرم ارسال نظر

ارسال نظر

نام:
 
آدرس ایمیل:
پیام:
 
    
عبارت امنیتی:
 

نظرات

موردی یافت نشد !
تصویر موجود نمیباشد