مواد اولیه
ماشین آلات و تجهیزات
پرسش و پاسخ
مشاوره
دسته بندی
پلی‌پروپیلن - مواد اولیه
پایدار کننده نوری (Light Stabilizer 770) پایدار کننده نوری (Light Stabilizer 770)
پایدار کننده نوری (Light Stabilizer 944) پایدار کننده نوری (Light Stabilizer 944)
پایدار کننده نوری (Light Stabilizer 622) پایدار کننده نوری (Light Stabilizer 622)
پایدار کننده نوری (Light Stabilizer 783) پایدار کننده نوری (Light Stabilizer 783)
روشن کننده نوریOB-1 روشن کننده نوریOB-1
تصویر موجود نمیباشد