مواد اولیه
ماشین آلات و تجهیزات
پرسش و پاسخ
مشاوره
دسته بندی
ورق و دیوارپوش - مواد اولیه
استابیلایزر کفپوش پایه باریم/کادمیم استابیلایزر کفپوش پایه باریم/کادمیم
روان کننده ورق ساده روان کننده ورق ساده
استابیلایزر فیلم پایه کلسیم/روی استابیلایزر فیلم پایه کلسیم/روی
مقاوم کننده فیلم شفاف مقاوم کننده فیلم شفاف
استابلایزر ورق و دیوارپوش پایه سرب استابلایزر ورق و دیوارپوش پایه سرب
استابیلایزر فیلم پایه باریم/سرب استابیلایزر فیلم پایه باریم/سرب
تصویر موجود نمیباشد